Thẻ: van thông khí

THOÁI HÓA NHỚT DO HỎNG VAN THÔNG KHÍ CÁC TE

Nhớt luôn là một trong những vấn đề cần lưu tâm hàng đầu trong quá trình bảo dưỡng xe. Có rất nhiều nguyên nhân làm nhớt bị thoái hóa. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thoái hóa nhớt là hỏng van thông khí các te.   Vì sao có van thông khí…

Xem thêm