Thẻ: nguyên lý hoạt động của cảm biến áp suất đường ống nạp

CẢM BIẾN ÁP SUẤT ĐƯỜNG ỐNG NẠP MAP

Cảm biến áp suất đường ống nạp (MAP) có nhiệm vụ cung cấp tín hiệu áp suất chân không dưới dạng điện áp hoặc tần số về bộ xử lý trung tâm. Để tính toán lượng nhiên liệu cần cung cấp cho động cơ. Cấu tạo cảm biến áp suất đường ống nạp MAP Cảm…

Xem thêm
cảm biến áp suất đường ống nạp

TÌM HIỂU VỀ CẢM BIẾN ÁP SUẤT ĐƯỜNG ỐNG NẠP MAP

Cảm biến áp suất đường ống nạp có nhiệm vụ cung cấp tín hiệu áp suất chân không dưới dạng điện áp hoặc tần số. Sau đó gửi về bộ xử lý trung tâm để tính toán lượng nhiên liệu cần cung cấp cho động cơ. Cấu tạo cảm biến áp suất đường ống nạp…

Xem thêm