Thẻ: số VIN là gì

TÌM HIỂU VỀ SỐ VIN, CÁCH ĐỌC HIỂU SỐ VIN

Số Vin ( Vehicle identification number) chứa 17 ký tự. Vị trí mỗi ký tự hoặc con số trong mã VIN thể hiện thông tin về nơi và thời gian sản xuất xe, loại động cơ, kiểu xe các thiết bị khác nhau và thứ tự sản xuất. Tìm hiểu về số VIN VIN được…

Xem thêm
tìm hiểu về số VIN

SỐ VIN LÀ GÌ? LÀM SAO ĐỂ ĐỌC VÀ HIỂU SỐ VIN?

Số VIN (hay còn gọi là số khung) là từ viết tắt của Vehicle Identification Number. Bao gồm 17 ký tự và được đánh số theo nhiều cách khác nhau. Hệ thống VIN ở châu Âu khác Bắc Mỹ và khác với ký hiệu VIN quốc tế và được quy định theo chuẩn ISO 3833….

Xem thêm