Thẻ: dấu hiệu nhận biết cảm biến trục khuỷu bị hư hỏng

tiêu hao nhiên liệu khi cảm biến vị trí trục khuỷu bị hư hỏng

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC KHUỶU BỊ HƯ HỎNG

Cảm biến vị trí trục khuỷu được coi là cảm biến quan trọng nhất trên động cơ. Khi cảm biến này bị lỗi, động cơ có thể gặp hiện tượng Misfire, động cơ bị rung hoặc Backfires. Khi bị hỏng cảm biến này, động cơ sẽ ngừng hoạt động.  Cảm biến vị trí trục khuỷu…

Xem thêm