Thẻ: cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT

tìm hiểu về cảm biến nhiệt độ nước làm mát trên ô tô

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM MÁT ECT TRÊN Ô TÔ

Cảm biến nhiệt độ nước làm mát có khả năng tự thay đổi điện trở khi nhiệt độ động cơ thay đổi. Hầu hết các cảm biến nhiệt độ nước làm mát có hệ số nhiệt độ tỉ lệ nghịch so với điện trở. Tức là điện trở cảm biến giảm khi nhiệt độ động…

Xem thêm