Thẻ: Động cơ DOHC là gì

ĐỘNG CƠ SOHC, DOHC LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

SOHC và DOHC nói tới 2 kết cấu hệ thống phân khối khí trong động cơ. Cả hai đều cần trục cam, con đội, cò mổ, xu-páp, lò xo. Động cơ SOHC là gì? SOHC (Single OverHead Camshaft) – trục cam đơn. Động cơ SOHC chỉ sử dụng 1 trục cam nằm ở phía trên…

Xem thêm
động cơ SOHC và DOHC là gì

ĐỘNG CƠ SOHC, DOHC LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

Động cơ SOHC và DOHC là 2 loại động cơ tương đối phổ biến ngày nay, nó được áp dụng cho rất nhiều loại xe. Trong khi động cơ SOHC cho thấy ưu thế ở tốc độ thấp. Thì loại DOHC thể hiện bản lĩnh ở tốc độ cao. Động cơ SOHC SOHC (Single OverHead…

Xem thêm