Thẻ: hệ thống làm mát

vai trò hệ thống làm mát động cơ ô tô

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ

Hệ thống làm mát là một trong những hệ thống quan trọng trên các mẫu xe hơi hiện nay. Hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ các chi tiêt trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép khi động cơ hoạt động. Tìm hiểu về hệ thống làm mát…

Xem thêm