Thẻ: ưu và nhược điểm của động cơ sohc và dohc

ĐỘNG CƠ SOHC, DOHC LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

SOHC và DOHC nói tới 2 kết cấu hệ thống phân khối khí trong động cơ. Cả hai đều cần trục cam, con đội, cò mổ, xu-páp, lò xo. Động cơ SOHC là gì? SOHC (Single OverHead Camshaft) – trục cam đơn. Động cơ SOHC chỉ sử dụng 1 trục cam nằm ở phía trên…

Xem thêm