Thẻ: trục các đăng

truyền động các đăng

TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN ĐỘNG CÁC ĐĂNG TRÊN Ô TÔ

Truyền động các đăng để truyền momen xoắn giữa các trục của hai cụm mà các đường tâm của trục không nằm trên một đường. Và vị trí tương đối của các cụm thay đổi trong quá trình ô tô hoạt động. Truyền động các đăng là gì? Hiểu một cách đơn giản, trục các…

Xem thêm