Thẻ: hư hỏng thường gặp của cảm biến oxy

CẢM BIẾN OXY VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Cảm biến OXY (oxygen sensor) được lắp đặt sau cổ xả (trong ống thoát khí thải). Chức năng của cảm biến oxy Công dụng của cảm biến oxy là theo dõi, ghi nhận lượng oxy còn sót lại trong khí thải để báo cho ECU. Nếu lượng oxy còn nhiều chứng tỏ khí hỗn hợp…

Xem thêm