Thẻ: hệ thống đánh lửa trên ô tô

tìm hiểu về hệ thống đánh lửa trên ô tô

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA TRÊN Ô TÔ

Hệ thống đánh lửa trên động cơ có nhiệm vụ biến nguồn điện 12v 24 v thành các xung điện thế cao. Các xung điện thế cao này được phân bố đến các bugi tạo tia lửa điện đốt cháy nhiên liệu. Yêu cầu của hệ thống đánh lửa Hệ thống đánh lửa phải sinh…

Xem thêm