Thẻ: cách đọc số VIN

tìm hiểu về số VIN

SỐ VIN LÀ GÌ? LÀM SAO ĐỂ ĐỌC VÀ HIỂU SỐ VIN?

Số VIN (hay còn gọi là số khung) là từ viết tắt của Vehicle Identification Number. Bao gồm 17 ký tự và được đánh số theo nhiều cách khác nhau. Hệ thống VIN ở châu Âu khác Bắc Mỹ và khác với ký hiệu VIN quốc tế và được quy định theo chuẩn ISO 3833….

Xem thêm