Thẻ: bộ chuyển đổi xúc tác

mặt cắt bộ chuyển đổi xúc tác khí thải

BỘ CHUYỂN ĐỔI XÚC TÁC KHÍ THẢI TRÊN Ô TÔ LÀ GÌ?

Bộ chuyển đổi xúc tác là một phần của hệ thống khí thải trên xe. Có chức năng chuyển đổi khí thải độc hại thành những phân tử hóa học khác ít độc hại hơn trước khi nó thực sự rời khỏi hệ thống xả của chiếc xe. Tìm hiểu về bộ chuyển đổi xúc…

Xem thêm