Thẻ: tìm hiểu về hệ thống treo trên ô tô

tìm hiểu về hệ thống treo trên ô tô

TÌM HIỂU HỆ THỐNG TREO TRÊN Ô TÔ

Hệ thống treo tạo điều kiện cho bánh xe dao động theo phương thẳng đứng với thân xe một cách êm dịu. bài viết dưới đây cung cấp đầy đủ nhất về hệ thống treo trên ô tô. Nhiệm vụ Hệ thống treo dùng để nối đàn hồi giữa khung, vỏ xe với các cầu của…

Xem thêm