Chỉ số Octane trên động cơ xăng

Chỉ số Octane là khả năng chống kích nổ của nhiên liệu (đối với động cơ xăng). Chỉ số này càng cao thì nhiên liệu càng có khả năng chống tự cháy khi bị nén với áp suất và nhiệt độ cao. Nhờ đó mà khả năng chống kích nổ của động cơ càng tốt hơn.

Chỉ số Octane là gì? Được xác định như thế nào?

chỉ số octane

Octane (C8H18) Là một Hydrocacbon. Có trong thành phần của xăng. Trong đó Iso -octan được coi là tiêu chuẩn đo lường khả năng chống tự cháy của xăng/nhiên liệu.

Chỉ số Octane là phần trăm về thể tích nguyên tố Iso-octan trong hỗn hợp gồm hai nguyên tố Iso-octan và Heptane (C6H14). Chỉ số Octane của một nhiên liệu được xác định thông qua việc nhiên liệu đó có khả năng chống kích nổ tương đương hỗn hợp iso-octan bao nhiêu phần trăm.

Ví dụ: Nhiên liệu A có khả năng chống kích nổ (xác định bằng thực nghiệm trên động cơ ) tương đương với hỗ hợp gồm 95% iso-octan và 5% heptane . Như vậy chỉ số Octane của nhiên liệu A là 95

Đối với các loại nhiên liệu trên thị trường hiện nay thường dùng kí hiệu RON 90/RON 95.

chỉ số octane

RON ở đây là viết tắt của từ Research Octane Number. Có ý nghĩa là nhiên liệu đó có chỉ số Octane được xác định bằng thực nghiệm theo cách nêu trong vd trên.

Tại sao cần chỉ số Octane?

Khả năng xăng được đốt cháy hoàn hảo trong buồng đốt động cơ mà không gây nổ. Làm hỏng động cơ. Đã trở thành một việc hết sức quan trọng trong việc đánh giá và phân loại xăng. Từ năm 1920, khi chất lượng xăng tốt hơn, đồng nghĩa với việc chúng sinh công nhiều hơn. Bên cạnh đó nhiều động cơ đã bị hư hại do xăng phát nôt trong buồng đốt. Nhất là những động cơ có tỷ số nén cao. Các thí nghiệm thời đó đã chỉ ra rằng nguyên nhân gây ra những vụ nổ lớn gây thiệt hại nhiều nhất đều do xăng heptane (C6H14). Trong khi đó xăng iso-octan thường không gây nổ trong buồng đốt.

Chính điều này dẫn đến việc người ta quy đổi chỉ số Octane như một thông số xác định tính chất kích nổ của xăng.

Để đơn giản, có thể hiểu rằng trong động cơ xăng có hiện tượng cháy không  bình thường gọi là hiện tượng cháy kích nổ. Do hiện tượng tự cháy của xăng mà không phải do bugi bật tia lửa điện. Thành phần của xăng gồm nhiều hydrocabon no. Nhưng có dạng mạch nhánh và cacbuahydro thơm là các liên kết bền vững. Xăng có cấu trúc càng bền vững thì tính tự cháy càng kém. Do đó khó xảy ra kích nổ và ngược lại.

>>>>Xem thêm các bài viết khác tại đây hoặc tại đây<<<<<<<<

>>>>Hiện tượng cháy sớm và hiện tượng kích nổ <<<<<

Bình luận trên Facebook